Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 101102234 (09.02.2017 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Кърджали 6600, ул. Кап. Петко Войвода
Мобилен:0894781099
Специалност:Геодезия
Стаж:НИ-2015
Образование:висше (УАСГ)