Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102232 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9010, ул. Синчец
Мобилен:0895626686
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2015
Образование:висше (ВИАС - София)