Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102231 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9002, ул. Ген. Столетов
Мобилен:0887310700, 0883364288
Специалност:Устройство и управление на земи и имоти
Стаж:НИ-2015
Образование:висше (УАСГ)