Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102228 (11.02.2015 г.), 500100834 (25.09.2019 г.), 810100422 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1434, ул. "Акад. Спиридон Казанджиев"
Мобилен:0888006694
Специалност:Транспортно строителство
Стаж:ЗЗТН-2014, НИ-2015, ТПВ-2019
Образование:висше (УАСГ)