Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102220 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Враца, Химик 8, ап.4
Телефон:0888261981
Мобилен:0888261981
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2015
Образование:висше (УНСС)