Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102219 (11.02.2015 г.), 810100556 (19.03.2018 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9020, ж.к. Възраждане
Мобилен:0878606185
Специалност:Икономика на недвижимата собственост
Стаж:НИ-2015 ЗЗТН-2018
Образование:висше (ИУ - Варна)