Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100102217 (11.02.2015 г.), 300100908 (06.02.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, ул. Братя Миладинови
Телефон:052603294
Мобилен:0876333513
Специалност:Икономика на строителството
Стаж:НИ-2015, МС-2019
Образование:висше (ИУ - Варна)