Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100448 (11.02.2015 г.) , 500100091 (14.12.2009 г.) , 100100201 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Велико Търново 5000, ж.к. Картала, ул. Панайот Хитов
Телефон:062616128
Мобилен:0888152403
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2006, ТПВ-2008, ЗЗТН-2015
Образование:висше (ВИАС - София)