Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100750 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1387, ж.к. Обеля
Телефон:028340541
Мобилен:0892478800
Специалност:Икономика
Стаж:ТПВ-2015
Образование:висше (Нов български университет)