Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100745 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1680, ул. Лъвски рид
Мобилен:0888973615
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ТПВ-2015
Образование:висше (УНСС)