Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102210 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Русе 7000, ул. Стоян Михайловски
Мобилен:0888284490
Специалност:Икономика и управление на строителството
Стаж:НИ-2015
Образование:висше (ИУ - Варна)