Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102209 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1330, ж.к. Красна поляна
Телефон:029206896
Мобилен:0884231533, 0879462471
Специалност:Инженер
Стаж:НИ-2015
Образование:висше (ВИАС - София)