Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100102203 (11.02.2015 г.), 500100702 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1614, ул. Тодор Бурмов
Мобилен:0878883360, 0882600569
Специалност:Европеистика
Стаж:ТПВ-2014, НИ-2015
Образование:висше (СУ "Св. Климент Охридски")