Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102202 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Дупница 2600, ул. Руен
Мобилен:0897818216
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-2015
Образование:висше (УАСГ)