Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102216 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Велико Търново 5000, ул. Проф. Илия Янулов
Мобилен:0887247514, 0884608455
Специалност:Социални дейности
Стаж:НИ-2015
Образование:висше (ВТУ Св. Св. Кирил и Методий - Велико Търново)