Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102193 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4000, ул. Благовест
Телефон:032298593
Мобилен:0898626294
Специалност:Строителство на сгради и съоръжения
Стаж:НИ-2014
Образование:висше (ВСУ "Любен Каравелов")