Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102184 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1421, ул. Бреза
Мобилен:0884196850
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2014
Образование:висше (УНСС)