Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102181 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1220, ж.к. Надежда 2
Телефон:024813217
Мобилен:0882422718
Специалност:ПГС - конструкции
Стаж:НИ-2014
Образование:висше (ВИАС - София)