Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100102180 (17.11.2014 г.), 810100569 (05.09.2018 г.), 300100931 (13.02.2020 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1632, ж.к. "Овча Купел 2"
Мобилен:0889742295
Специалност:Геодезия
Стаж:НИ-2014,ЗЗТН-2018, МС-2020
Образование:висше (УАСГ)