Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 101102175 (15.07.2019 г.), 811100465 (15.07.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Троян 5600, ул. "Симеон Велики"
Телефон:067065660
Мобилен:0887046544
Специалност:Геодезия
Стаж:НИ-2014, ЗЗТН-2015
Образование:висше (УАСГ)