Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100835 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1505, ул. Мърфи
Телефон:029449628
Мобилен:0885675959
Специалност:Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Стаж:МС-2014
Образование:висше (ТУ - София)