Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100810 (17.11.2014 г.), 100102258 (27.02.2015 г.), 500100771 (23.03.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9023, ж.к. Владислав Варненчик
Телефон:052520733
Мобилен:0889669112, 0988859798
Специалност:СИИ
Стаж:МС-2014, НИ-2015, ТПВ-2015
Образование:висше (ИУ - Варна)