Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100803 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1715, ж.к. Младост 4
Мобилен:0884418327, 0887400796
Специалност:Електронна т-ка и микроелектроника
Стаж:МС-2014
Образование:висше (ТУ - София)