Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100802 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9020, ул. Ружа
Мобилен:0988888037, 0888212208
Специалност:Транспортна техника и технологии
Стаж:МС-2014
Образование:висше (ТУ)