Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 300100801 (17.11.2014 г.) , 100102286 (28.12.2016 г.) , 400100207 (28.05.2020 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8125, кв. Банево, ул. Минерална
Телефон:056812001
Мобилен:0878735540
Специалност:КЕВЕИ
Стаж:МС-2014, НИ-2016, ППИСДФО-2020
Образование:висше (БСУ)