Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100798 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9000, ж.к. Владислав Варненчик
Мобилен:0887840303, 0877779873
Специалност:Бизнес администрация
Стаж:МС-2014
Образование:висше (Нов български университет)