Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100787 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, ул. Български Орел
Телефон:052615723
Мобилен:0888641512
Специалност:Корабни машини и механизми
Стаж:МС-2014
Образование:висше (ВВМУ "Н. Й. Вапцаров")