Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100780 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9004, ул. Страхил войвода
Телефон:052616262
Мобилен:0878210218
Специалност:СОТС
Стаж:МС-2014
Образование:висше (ТУ - Варна)