Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100773 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9020, бул. Трети март
Мобилен:0888620357, 0888045040
Специалност:Финанси
Стаж:МС-2014
Образование:висше (ИУ - Варна)