Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100772 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Ямбол 8600, ул. Димитър Благоев
Мобилен:0898532766
Специалност:ЕСЕОПТ
Стаж:МС-2014
Образование:висше (ВМЕИ - София)