Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения, , Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 100102198 (17.11.2014 г.) , 500100743 (17.11.2014 г.) , 810100544 (16.02.2018 г.) , , 400100120 (30.10.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна, ул. Феликс Каниц 36
Телефон:0878181910
Мобилен:0878181910