Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100823 (17.11.2014 г.), 810100633 (10.11.2023 г.), 100102282 (27.12.2016 г.), 500100734 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1404, ж.к. Манастирски ливади
Мобилен:0882025461
Специалност:Финанси
Стаж:МС-2014, ТПВ-2014, НИ-2016
Образование:висше (БСУ)