Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 500100732 (17.11.2014 г.), 100102191 (17.11.2014 г.), 810100582 (27.11.2018 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4004, ул. "Борис Шивачев"
Мобилен:0894342844
Специалност:Маркетинг и мениджмънт
Стаж:НИ-2014, ТПВ-2014, ЗЗТН-2018
Образование:висше (ИУ - Варна)