Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 500100723 (17.11.2014 г.), 100102185 (17.11.2014 г.), 810100484 (20.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1202, ул. Лозенград
Телефон:029835850
Мобилен:0889414646
Специалност:Устройство и управление на земи и имоти
Стаж:НИ-2014, ТПВ-2014, ЗЗТН-2015
Образование:висше (УАСГ)