Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100717 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1324, ул. Партений Зографски
Мобилен:0899831802
Специалност:Макроикономика
Стаж:ТПВ-2014
Образование:висше (УНСС)