Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100715 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4000, бул. Никола Вапцаров
Мобилен:0887715131, 0898559140
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ТПВ-2014
Образование:висше (СА "Д. А. ЦЕНОВ" - Свищов)