Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100705 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Гоце Делчев 2900, ул. Ал. Стамболийски
Мобилен:0899152664, 0886819667
Специалност:Икономика и управление на отбр. компл.
Стаж:ТПВ-2014
Образование:висше (УНСС)