Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100704 (17.11.2014 г.), 810100557 (23.03.2018 г.), 100102431 (17.05.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Шумен 9700, ул. Пирот
Мобилен:0884176971
Специалност:Банково дело
Стаж:ТПВ-2014, ЗЗТН-2018, НИ-2019
Образование:висше (СА Д. А. Ценов)