Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 501100701 (27.02.2015 г.), 100102253 (27.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1756, ж.к. Дървеница
Телефон:028852996
Мобилен:0895493150
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ТПВ-2014, НИ-2015
Образование:висше (Висше училище по застраховане и финанси)