Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100695 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Габрово 5300, ул. Морава
Мобилен:0887134410
Специалност:Икономика и Бизнес Администрация
Стаж:ТПВ-2014
Образование:висше (Американски университет в България)