Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100691 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1303, ул. Опълченска
Телефон:029508160
Мобилен:0888147396, 0897976579
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ТПВ-2014
Образование:висше (ВТУ Св. Св. Кирил и Методий - Велико Търново)