Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 500100687 (17.11.2014 г.), 100102370 (14.02.2018 г.), 400100116 (30.10.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Разград 7200, ул. Панайот Волов
Мобилен:0878933007
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ТПВ-2014, ПИИСДФО-2015, НИ-2018
Образование:висше (СА Д. А. ЦЕНОВ - Свищов)