Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100685 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1404, ул. Твърдишки проход
Мобилен:0899150130, 0886119336
Специалност:Управление и планиране
Стаж:ТПВ-2014
Образование:висше (ВФСИ Д. А. Ценов)