Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100680 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1404, ж.к. Гоце Делчев
Мобилен:0890111100
Специалност:Финанси
Стаж:ТПВ-2014
Образование:висше (УНСС)