Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100678 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1700, ул. Могилата
Телефон:028519244, 029621207
Мобилен:0888972475
Факс:028519261
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:ТПВ-2014
Образование:висше (УНСС)