Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100392 (17.11.2014 г.), 100102244 (20.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Враца 3000, бул. 2-ри юни
Мобилен:0896355222, 0899926949
Специалност:Устройство и управление на земи и имоти
Стаж:ЗЗТН-2014, НИ-2015
Образование:висше (УАСГ - София)