Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102177 (17.11.2014 г.), 300100900 (18.01.2019 г.), 810100387 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Ловеч 5500, ул. Княз Имеретински
Мобилен:0889239716
Специалност:Химични технологии
Стаж:НИ-2014, ЗЗТН-2014М МС-2019
Образование:висше (ХТМУ - София)