Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100102173 (17.11.2014 г.), 500100692 (17.11.2014 г.), 810100385 (17.11.2014 г.), 400100148 (31.01.2017 г.), 300100865 (04.01.2017 г.)
Членува в КНОБ: да
Телефон:028650909, 028650990
Факс:028651441
Допълнителни квалификации:Chartered Financial Analyst (CFA)
Специалност:Бизнес администрация
Стаж:НИ-2014,ТПВ-2014,ЗЗ-2014,МС-2017,ПИИСДФО-2017
Образование:висше (Rollins College, USA и Американски университет в България)