Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100381 (17.11.2014 г.), 300100949 (22.11.2021 г.), 100102170 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Хасково 6300, Бул. Стефан Стамболов
Телефон:038662605
Мобилен:0883439073
Специалност:УУЗИ
Стаж:НИ-2014, ЗЗТН-2014, МС-2021
Образование:висше (УАСГ - София)