Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100379 (17.11.2014 г.), 100102168 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Плевен 5800, ж.к. Сторгозия
Мобилен:0889401845
Специалност:Устройство и управление на земи и имоти
Стаж:НИ-2014, ЗЗТН-2014
Образование:висше (УАСГ)